VIII.Türk Alman Tip Hukuku Semp.:
Hekim Sorumlulugu