IV. TÜRK-ALMAN TIP HUKUKU SEMPOZYUMU
(HASTA HAKLARI) 8-9 Haziran 2007, Trabzon
KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi & Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
AYRINTILI PROGRAM:
 
08 Haziran 2007 Cuma

14.00-14.30 Açılış
14.30-16.00 I. OTURUM (Başkan: ROSENAU)
14.30-15.00 Hasta Hakları Hareketinin Gerekçesi, Amacı, Tarihsel Gelişimi (ÖZLÜ)
15.00-15.15 Tartışma
15.15-15.45 Hasta Hakları Kanunu Taslağı(HAKERİ)
15.45-16.00 Tartışma
16.00-16.30 Çay-Kahve Arası
16.30-18.45 II. OTURUM (Başkan: ÖZLÜ)
16.30-17.00 Adli Hekimlikte Hasta Hakları(KÖK)
17.00-17.15 Tartışma
17.15-17.45 Psikiyatride Hasta Hakları (ÜNVER)
17.45-18.00 Tartışma
18.00-18.30 Çocuk Hastaların Hakları (DERYAL)
18.30-18.45 Tartışma ve Kapanış

 
09 Haziran 2007 Cumartesi

09.30-12.00 III. OTURUM (Başkan: KÖK)
09.30-10.15 Biyo Bankaları - Hammadde Tedarikçisi Hastalar? (DUTTGE)
10.15-10.30 Tartışma
10.30-11.15 Etik Kurulları (ROSENAU)
11.15-11.30 Tartışma
11.30-12.00 İlaç Araştırmalarında Hasta Ve Gönüllülerin Hakları (YARIŞ)
12.00-12.15 Tartışma
12.15-14.00 Yemek
14.00-16.30 IV. OTURUM (Başkan: DUTTGE)
14.00-14.30 Hekimin Özen Borcu (BAŞPINAR)
14.30-14.45 Tartışma
14.45-15.30 Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu ve Sorumluluk Muhakemesi (SCHUMANN)
15.30-15.45 Tartışma
15.45-16.15 Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü (ZEYTİN)
16.15-16.30 Tartışma
16.30-17.00 Çay-Kahve Arası
17.00-18.45 V. OTURUM (Başkan: ÜNVER)
17.00-17.45 Hastanın Tıbbi Vasiyeti (ALBERS)
17.45-18.00 Tartışma
18.00-18.30 Mevzuatımızda Hastanın Hak Arama Yolları (AKYILDIZ)
18.30-18.45 Tartışma
18.45-19.00 Kapanış ve Değerlendirme (ÖZLÜ-ROSENAU-HAKERİ)
 

Sosyal Program

8 Haziran Cuma (10.00-12.00): Şehir Turu: Atatürk Köşkü, Ayasofya Müzesi, Boztepe.
10 Haziran Pazar (10.00-17.00): Sumela Manastırı ve Karaca Mağarası Gezisi

 
Sempozyum Başkanları: SYMPOSIUMPRAESIDENTEN

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
KTÜ Tıp Fakültesi, Trabzon
Prof. Dr. Henning ROSENAU
Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Almanya

 
Düzenleme Komitesi:

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Hakan HAKERİ, Doç. Dr. Yener ÜNVER, Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

Yer:
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Uygulama (Sahil) Tesisleri Trabzon 0 462 3774966
 

Sekreterya:

Prof. Dr. Hakan HAKERİ
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konya
hhakeri@yahoo.com Tel: 0 332 2233291 Faks: 0 332 2410105

Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL
KTÜ-İİBF Ticaret Hukuku AD 61080 Trabzon
yderyal@ktu.edu.tr Tel: 0 533 2661447 Faks: 0 462 3257281

 
Konuşmacılar:

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAHUM) Müdürü Trabzon ozlutevfik@yahoo.com 0 462 3257031

Prof. Dr. Henning ROSENAU
Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Universitätsstraße 24 86159 Augsburg henning.rosenau@jura.uni-augsburg.de

Doç. Dr. Hakan HAKERİ
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku AD, Konya hhakeri@yahoo.com

Prof. Dr. Gunnar DUTTGE
Göttingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tıp Hukuku Merkezi Müdürü Platz derGöttinger Sieben 6 37073 Göttingen gduttge@gwdg.de

Prof. Dr. Marion ALBERS
Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Universitätsstraße 24 86159 Augsburg marion.albers@jura.uni-augsburg.de

Prof. Dr. Eva SCHUMANN
Göttingen Hukuk Fakültesi, Platz derGöttinger Sieben 6 37073 Göttingen e.schumann@jura.uni-goettingen.de

Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve YSŞ Üyesi Erzincan anezihkok@gmail.com

Prof. Dr. Ersin YARIŞ
KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji AD, Trabzon 0 462 3775498 eyaris@meds.ktu.edu.tr

Doç. Dr. Yener ÜNVER
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku AD İstanbul yenerunver@yahoo.de

Doç. Dr. Veysel BAŞPINAR
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk AD Ankara vbaspinar@hotmail.com

Doç. Dr. Zafer ZEYTİN
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk AD Antalya zzeytin@web.de

Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL
KTÜ İİBF Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY) Başkanı Trabzon yderyal@ktu.edu.tr 0 462 3773228

Av. Sunay AKYILDIZ
İstanbul Barosu, Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı sunayakyildiz@yahoo.com.tr