VII. TÜRK-ALMAN TIP HUKUKU SEMPOZYUMU
VII. TÜRKISCH-DEUTSCHES SYMPOSIUM ZUM MEDIZINRECHT
TIPTA İŞBİRLİĞİ VE HUKUKSAL SORUNLAR
Delegation und Kooperation im Gesundheitswesen

11 - 13 HAZİRAN 2009
12-13 JUNI 2009 HALLE (SAALE)
 

SEMPOZYUM PROGRAMI

SYMPOSIUM PROGRAMM
 

 FREITAG, 16.04.2010 , CUMA
8.45-18.00
ERÖFFNUNG/AÇILIŞ
8.45 - 9.30
PROF. DR. HÜSEYİN AKAN (REKTOR)
PROF. DR. HENNING ROSENAU (STUDIENDEKAN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT DER UNIVERSITÄT AUGSBURG)
PROF. DR. ALİ HAYDAR ŞAHİNOĞLU (DEKAN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT)
PROF. DR. HAKAN HAKERİ (DEKAN DER RECHTSWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT)


 1. SITZUNG/ I. OTURUM

DAS PROBLEM DER KOOPERATION IM GESUNDHEITSWESEN
SAĞLIKTA İŞBİRLİĞİNDEN KAYNAKLANAN PROBLEMLER

9.30-11.30
BAŞKAN/VORSITZ:
PROF. DR. ALİ HAYDAR ŞAHİNOĞLU

 1. 9.30-9.50

PROF. DR. ERCÜMENT TEKİN, Ankara
Tıbbi İletişim ve Hukuksal Sorunlar
KOMMUNIKATION IN DER MEDIZIN UND IHRE RECHTLICHEN PROBLEME
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Medizinische Fakultät)

 1. 9.50-10.10

PROF. DR. RECEP ÖZTÜRK, İstanbul
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Medizinische Fakultaet)
Hastane Enfeksiyonlarında İşbirliğinden Kaynaklanan Sorunlar
PROBLEME HINSICHTLICH DER KOOPERATION BEI KRANKENHAUSINFEKTIONEN

 1. 10.10-10.40

PROF. DR. HENNING ROSENAU, Augsburg (Almanya)
Augusburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Sağlıkta İşbirliği –Hukuksal Bakış
KOOPERATION IM GESUNDHEITSWESEN – JURISTISCHE ASPEKTE

 1. 10.40 – 11.10

DR. HALİME ÇELİK, Maastricht (Hollanda)
Maastricht Üniversitesi
Hollanda‘da Sağlık Sektöründeki İşbirliğinden Kaynaklanan Problemler ve Hukuksal Sorumluluk
PROBLEME HINSICHTLICH DER KOOPERATION IN GESUNDHEITSSEKTOR IN DEN NIEDERLANDEN UND HAFTUNG

11.10-11.40 DISKUSSION/TARTIŞMA
11.40-12.00 KAFFEEPAUSE/ARA


 1. SITZUNG/II. OTURUM

KOOPERATION ZWISCHEN ARZT UND KRANKENSCHWESTER 
HEKİM VE HEMŞİRE ARASINDA İŞBİRLİĞİ

12.00-13.00
BAŞKAN/VORSITZ:
PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ

 1. 12.00-12.20

VESİLE ERDOĞAN, Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
KKTC Sağlık Bakanlığı (Krankenschwester –Gesundheitsministerium Nord-Zypern)
KKTC’de Hekim-Hemşire İşbirliği ve Yaşanan Hukuksal Sorunlar
KOOPERATION ZWISCHEN ARZT UND SCHWESTER IN NORD-ZYPERN UND IHRE RECHTLICHEN PROBLEME

 1. 12.20-12.40

AV. CAHİT DOĞAN, Ankara
Ankara Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Başkan Yrd.  (Rechtsanwalt, Gesundheitsministerium)
Idare Hukuku Bakımından Hekim-Hemşire İlişkisi
DIE KOOPERATION ZWISCHEN ARZT UND DER SCHWESTER AUS VERWALTUNGSRECHTLICHER SICHT

12.40-13.00 DISKUSSION/TARTIŞMA

 

 

 


 1. SITZUNG/III. OTURUM

KOOPERATION UNTER ÄRZTEN I
HEKİMLER ARASINDA İŞBİRLİĞİ I
15.00-17.00
BAŞKAN/VORSITZ:
PROF. DR. RECEP ÖZTÜRK

 1. 15.00-15.20

PROF. DR. TEVFIK ÖZLÜ, Trabzon
KTÜ Tıp Fakültesi (Medizinische Fakultaet)
Hekim Gözüyle Konsültasyonda İlkeler, Beklentiler, Sorunlar ve Öneriler
BERATUNG UNTER ÄRZTEN AUS DER SICHT EINES ARZTES, ERWARTUNGEN, PROBLEME UND VORSCHLÄGE

 1. 15.20-15.40

DR. ERHAN TEMEL, Augsburg (Almanya)
Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Alman Hukukunda Muayenehane Ortaklığı ve Ortak Muayene Uygulamalarından Kaynaklanan Hukuki Sorunlar
HAFTUNGSRECHTLICHE PROBLEME BEI ÄRZTLICHEN GEMEINSCHAFTSPRAXIS UND PRAXISGEMEINSCHAFT IM DEUTSCHEN RECHT

 1. 15.40-16.00

YRD. DOÇ. DR. YAHYA DERYAL, Trabzon
KTÜ Hukuk Fakültesi (Rechtswissenschaftliche Fakultät)
Müdavi  Hekim-Konsültan Hekim İlişkisi
KOOPERATION ZWISCHEN DEM ARZT UND KONSILIARARZT

16.00-16.30 DISKUSSION/TARTIŞMA
16.30-17.00 KAFFEEPAUSE/ARA


IV. SITZUNG/IV. OTURUM
KOOPERATION UNTER ÄRZTEN II
HEKİMLER ARASINDA İŞBİRLİĞİ II

17.00-18.00
BAŞKAN/VORSITZ:
PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ

 1. 17.00-17.20

PROF. DR. YENER ÜNVER, İstanbul
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Rechtswissenschaftliche Fakultät)
Müdavi Hekim-Konsültan Hekim İlişkisinde Ceza Sorumluluğu
STRAFRECHTLICHE HAFTUNG BEI DER KOOPERATION ZWISCHEN DEM ARZT UND DEM KONSILIARARZT

 1. 17.20-17.40

ARAŞ. GÖR. HALİD ÖZKAN, Konya
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Rechtswissenschaftliche Fakultät)
Tıpta İşbirliği ve Ceza Sorumluluğu
KOOPERATION UND STRAFRECHTLICHE HAFTUNG

17.40-18.00 DISKUSSION/TARTIŞMA


SAMSTAG, 17.04.2010 , CUMARTESİ
9.00-15.00

 1. SITZUNG/V. OTURUM

ZIVILRECHTLICHE UND VERWALTUNGSRECHTLICHE PROBLEME 
ÖZEL HUKUK VE İDARE HUKUKU PROBLEMLERİ
9.00 – 10.30
BAŞKAN/VORSITZ:
PROF. DR. HENNING ROSENAU

 1. 9.00-09.30

PROF. DR. ERWIN BERNAT, Graz (Avusturya)
Graz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hekimin Yardımcı Personelden Dolayı Özel Hukuk Sorumluluğu
DIE ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG DES ARZTES FÜR SEINE ERFÜLLUNGSGEHILFEN

 1. 09.30-09.50

PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ, Ankara
Gazi Üniversitesi İİBF (Juristin)
Sağlık Hizmetlerinde İdare Hukuku Bakımından Müşterek Sorumluluk
VERWALTUNGSRECHTLICHE HAFTUNG IM GESUNDHEITSWESEN WEGEN KOOPERATIONEN

 1. 09.50-10.20

PROF. DR. ULRICH M. GASSNER, Augsburg (Almanya)
Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Sağlık Hizmetinde Anahtar Aktör Olarak Kamu Hastalarına Bakan Hekim
DER VERTRAGSARZT ALS SCHLÜSSELFIGUR DER LEISTUNGSVERSORGUNG

10.20-10.50 DISKUSSION/TARTIŞMA

    1. KAFFEEPAUSE/ARA

 1. SITZUNG/VI. OTURUM

FAHRLÄSSIGKEIT UND VERTRAUENSGRUNDSATZ
TAKSİR VE GÜVEN PRENSİBİ

11.10-12.10
BAŞKAN/VORSITZ:
PROF. DR. MEHMET EMİN KÖKTAŞ

 1. 10.50-11.20

PROF. DR. GUNNAR DUTTGE, Göttingen (Almanya)
Göttingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Güven Prensibinin Taksirli Suçlardaki Anlamı
-Alman Ceza Hukuku Teorisi ve Uygulamasının Gelişimine İlişkin Hukuksal Temellere Bakış -
DIE BEDEUTUNG DES VERTRAUENSGRUNDSATZES BEIM FAHRLÄSSIGKEIT
-RECHTSGRUNDSAETZLICHE BEMERKUNGEN ZUR ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN STRAFRECHTSDOGMATIK UND –PRAXIS

 1. 11.20-11.40

DOÇ. DR. ALİ KEMAL YILDIZ, İstanbul
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi  (Rechtswissenschaftliche Fakultät)
Güven Prensibi
DER VERTRAUENSGRUNDSATZ IM TÜRKISCHEN RECHT

11.40-12.10 DISKUSSION/ARA


 1. SITZUNG/VII. OTURUM

PROBLEME IN DER PRAXIS 
UYGULAMADAKİ PROBLEMLER

  1. – 15.00

BAŞKAN/VORSITZ:
PROF. DR. HAKAN HAKERİ

 1. 13.30 – 13.50

PROF. DR. NAZMİ ZENGİN, Konya
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, (Medizinische Fakultät)
YŞS Kararlarında İşbirliği
KOOPERATION IN ENTSCHEIDUNGEN DES HOHEN GESUNDHEITSAMTES

 1. 13.50- 14.10

YRD. DOÇ. DR. AHMET TURLA, Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (Medizinische Fakultaet)
Adli Tıp Açısından İşbirliği
KOOPERATION HINSICHTLICH DER RECHTSMEDIZIN

 1. 14.10-14.30

AV. HALİDE SAVAŞ, İstanbul
Istanbul Barosu (Rechtsanwältin)
Yargı Kararlarında İşbirliği
DIE KOOPERATION IN GERICHTSURTEILEN

14.30-15.00 DISKUSSION/TARTIŞMA

SCHLUSSWORTE/KAPANIŞ


ORGANİZASYON:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
AUGSBURG ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PROF. DR. HAKAN HAKERİ
PROF. DR. HENNING ROSENAU
PROF. DR. ALİ HAYDAR ŞAHİNOĞLU
PROF. DR. YENER ÜNVER
PROF. DR. MUSTAFA TİFTİK
YRD. DOÇ. DR. ERDAL ABDULHAKİMOĞULLARI
ARAŞ. GÖR. MESUT MUTLU